Hotel Slezan - Bruntál, Jeseníky

osobnosti
Miro Žbirka
œpiewak, autor tekstów
Jozef Golonka
hokejista, legendárnŭ reprezentant i trener
Štìpán Škorpil
komentator sportowy
JUDr. Aleš Hušák
g³ówny dyrektor SAZKA, a.s.
Mgr. František Fojt
dyrektor czeskiej drużyny atletyckiej
Ilona Csáková
œpiewaczka
Heidi Jankù
œpiewaczka
Petr Poláèek
œpiewak
Milan Kòažko
aktor
Vilma Cibulková
aktorka
Jêzyk          
Menu g³ówne:

 • G³ówna strona
 • Zwiedzanie hotelu
 • Us³ugi hotelowe
 • Menu - restaurace
 • Mapa
 • Napiszcie nam
  Ceny i rezerwacja:
 • Cennik
 • Rezerwacja On-line
  Oprócz ciebie:
 • Wolny czas
 • Wesela, wieczorki firmowe, rauty
  Wspó³praca:
 • Szczególni goœcie, którzy nas    odwiedzili
 • Partnerzy
 • Propozycja pracy
 • Hotel SLEZAN a.s.
  Revoluèní 20, Bruntál, Czech republic
  Tel: +420 554 711 907, Fax: +420 554 711 907, E-mail: Napisz do nas
  IÈ: 25368575, DIÈ: CZ25368575, registration: KS Ostrava B 1520
  Code by PCHweb